Logo Stkip Syekh Manshur

Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

STKIP Syekh Manshur

SK MENDIKBUD RI NO.402/E/0/2014

Jl. Raya Labuan Cikoneng, Kadulisung, Pandeglang-Banten

A. IDENTITAS CALON PESERTA DIDIK

1. Nama Lengkap                           :

2. Jenis Kelamin                            :

3. Tempat Lahir                             :

4. Tanggal Lahir                            :

5. NIK                                                :

6. Agama                                         :

7. Alamat                                         :

faiz 2

Laki - Laki

pandeglang

2005-01-25

3601345202740003

Array

pandeglang

B. DATA ORANG TUA / WALI

1. Nama

A. Nama Ayah                           :

B. Nama Ibu                               :

2. Alamat

A. Alamat Ayah                        :

B. Alamat Ibu                            :

3. No Telp. / HP

A. Ayah                                       :

B. Ibu                                           :

4. Pekerjaan Orang Tua

A. Ayah                                       :

B. Ibu                                           :

5. Pendidikan Terakhir

A. Ayah                                       :

B. Ibu                                           :

 

frengki

sakinah mawadah

 

pandeglang jawa baraat

 

08139855432

 

buruh

 

S1 Sederajat

SD Sederajat

Rektor

Orang Tua / Wali*

( frengki )

*PMB STKIP Syekh Manshur 2023 / 2024