Drs. H Salman Sunardi, M. Pd.
Profiles

Drs. H Salman Sunardi, M. Pd.

Dalam organisasi itu bagaikan pohon yang tumbuh, dimana didalamnya terdapat unsur yang berkaitan erat satu sama lain seperti akar berfungsi untuk menguatkan, batang sebagai badan yang kokoh, buah , daun , ranting yang semuanya itu mempunyai fungsi dan manfaatnya masing masing